IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 29

Mural upamiętniający obrońców Kielc 1939

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 20 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Pomysł realizacji projektu wynika z potrzeby upamiętnienia wydarzenia nieznanego w świadomości mieszkańców miasta i konkretnych osób oraz społeczności lokalnej, która w obliczu zagrożenia zjednoczyła się dając dowód poświęcenia i szacunku dla wartości uniwersalnych. Mural będzie dostępny dla większości mieszkańców oraz przyjezdnych, ze względu na usytuowanie w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załacznik 5 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
W związku z brakiem możliwości zlokalizowania projektu na działce wskazanej we wniosku - lokalizacja nie spełnia wymogu §1 ust 2 pkt 3 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, a także w związku z brakiem możliwości wskazania innej lokalizacji, projekt został zweryfikowany negatywnie.