IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 33

Nowoczesna biblioteka = nowoczesny czytelnik

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA: 28 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Trzecie miejsce, ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii – tak krótko można scharakteryzować współczesną bibliotekę. Niestety wciąż można spotkać się z poglądem, że w erze cyfrowej biblioteka to przeżytek. A tymczasem, w odpowiedzi na potrzeby użytkowników zmienia się jej sposób pracy, wygląd i oferta. Instytucje te prężnie się rozwijają i starają nadążyć za potrzebami swoich czytelników oraz rozwijającą się technologią. W obliczu aktualnej sytuacji pandemicznej, kiedy wielu z nas stoi przed koniecznością zmiany organizacji swojego życia, mieszkańcy powinni mieć bezwzględny dostęp do bogatego zasobu e-materiałów, do których dostęp będzie nieograniczony miejscem zamieszkania. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach jako pierwsza w regionie świętokrzyskim w 2019 roku uruchomiła wypożyczalnię e-booków z poziomu katalogu bibliotecznego, w 2021 dzięki realizacji projektu z budżetu obywatelskiego uruchomiła wypożyczalnię e-audiobooków. Obie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Tym, co obecnie ogranicza tę formę wypożyczeń jest sposób zapisu do biblioteki. Trzeba się w niej stawić osobiście, aby dokonać zapisu na zasadach określonych regulaminem wypożyczeń. Wdrożenie zdalnego zapisu zniweluje ograniczenia związane z miejscem zamieszkania. Przy wykorzystaniu opcji potwierdzenia danych w trybie video, każdy obywatel Polski posiadający dokument tożsamości będzie miał możliwość dołączenia do grona czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki tej inicjatywie Biblioteka wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą korzystać ze zbiorów bez konieczności wychodzenia z domowego zacisza, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. A co z czytelnikami, którzy będą chcieli zapisać się do biblioteki osobiście? W jaki sposób biblioteka zaskoczy ich nowoczesnością? Może nowym sposobem podpisywania dokumentów?! Nowoczesna technologia e-podpisu rejestruje bowiem takie same unikatowe dane podpisującego jak tradycyjny podpis. Elektroniczne podpisywanie dokumentów jest więc w pełni bezpieczne. E-podpis będzie umieszczany na karcie zapisu, a następnie w bazie danych biblioteki i drukowany na żądanie czytelnika. Rozwiąże to problem wyszukiwania kart zapisu w składnicy akt, ułatwi proces pobierania tych danych, jak również przechowywania informacji z papierowych kart zapisu. Zgromadzone przez bibliotekę papierowe karty zapisu, po ich digitalizacji, już jako zaszyfrowane PDF-y trafią do bazy danych biblioteki. Jakie są więc największe zalety nowego sposobu podpisywania dokumentów w bibliotece? Ograniczenie zużycia papieru, ekologia, wygoda, szybkość! Miejska Biblioteka Publiczna może być eko-biblioteką i stać się jedną z niewielu w Polsce, które wdrożyły procedurę e-podpisu w swoich placówkach. Celem realizacji projektu jest unowocześnienie i poszerzenie usług Biblioteki, zwiększenie jej zasięgu oddziaływania, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz uatrakcyjnienie działań bibliotecznych w środowisku lokalnym. Szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych dodatkowo może stać się uruchomienie przez bibliotekę centrum SMSC w oparciu o modem GSM. Osoby starsze i niepełnosprawne często mają problem z obsługą komputera i poruszaniem się w wirtualnym świecie. Posiadają jednak telefony komórkowe, których obsługa nie nastręcza im problemów. Uruchomienie centrum SMSC to możliwość samodzielnego zarządzania przez każdego czytelnika biblioteki osobistym kontem bibliotecznym za pomocą komend wydawanych przez SMS-y. To również przypominanie o terminie zwrotu 7 dni i 1 dzień przed upływającym terminem, informacja o przekroczeniu terminu zwrotu o 7 dni czy informowanie o oczekujących rezerwacjach. Zarządzanie kontem bibliotecznym za pomocą komend wydawanych przez SMSy będzie możliwe tylko telefonem, na który czytelnik ma aktywowane powiadomienia. Miejska Biblioteka Publiczna jest najbardziej kompetentną i wyspecjalizowaną instytucją do realizacji tego zadania, a dostosowując swoją ofertę do potrzeb użytkowników będzie bardziej przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców. Dzięki zdalnemu zapisowi zwiększy zasięg swojego oddziaływana, stanie się swoistym oknem na świat również dla użytkowników z innych regionów Polski, a może nawet i świata. Z realizacji zadania skorzystają różne grupy wiekowe - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie