IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 34

Nowe książki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zakup nowości książkowych ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty czytelniczej biblioteki, obejmującej 13 filii na terenie Kielc. Pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie ze standardami jakich oczekuje się od współczesnych bibliotek. Wzbogacenie księgozbioru zwiększy atrakcyjność biblioteki z punktu widzenia obecnych, jak i nowych czytelników, co przełoży się na wzrost czytelnictwa. Obejmie również zakup książek z dużą czcionką z serii „Wielkie Litery” , które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Dzięki nowemu formatowi lektura „Wielkich Liter „ jest wygodniejsza, a większy rozmiar liter nie nadwyręża wzroku czytelnika. Projekt ma na celu promocję i rozwój czytelnictwa i przeciwdziałanie jego spadkowi. Dedykowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Na bazie zakupionej literatury biblioteka będzie mogła organizować cykle spotkań, wystaw, dyskusyjnych klubów książki, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców naszego miasta. Projekt służył będzie wszystkim mieszkańcom Kielc, bez względu na wiek, wykształcenie, czy status społeczny.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie