IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 38

Nasze Zacisze

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 1 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Jest to teren intensywnie uczęszczany i odwiedzany, tak przez właścicieli działek, jak i przez mieszkańców okolicznych ulic i dzielnic, ponieważ Dolina Silnicy jest terenem chronionym i wyjątkowym do odpoczynku, poznawania flory i fauny, z czystą wodą w rzece, gdzie chłód drzewostanu i zakrzewienie ściąga szczególnie w weekendy dużo osób, którzy uprawiają tu biegi, spacery, nordic walking, ale co najbardziej istotne, a jest przedmiotem naszego projektu, szczególnie brak jest w tym miejscu utwardzonego parkingu i drogi dojazdowej, gdzie i spacerowicze i właściciele działek nie mają możliwości pozostawienia bezpiecznie swoich pojazdów. Wskazane byłoby aby parking był opisany znakami drogowymi z zaznaczonymi miejscami na pojazdy. Ilość działek jest tu tak duża (ponad 350 w obu terenach działkowych), że często spotykamy się na przedmiotowych rozmowach, gdyż temat ten wraca z chwilą gdy działkowicze ruszają z wiosennymi pracami... Bez pomocy Miasta nie możemy wykonać żadnych większych prac czy robót ziemnych, na przyległym terenie do działek, sprzątamy jedynie śmieci. Dodatkowo, mieszkańcy przyległej ulicy Jeleniowskiej, skarżą się, że przed ich domami, działkowicze pozostawiają swoje pojazdy tym samym blokują i ulicę i miejsca przy prywatnych posesjach (bo zwyczajnie nie mają gdzie...). Były tu już wizyty Straży Miejskiej ale dopóki nie ma znaków „zakazu parkowania” proceder ten trwa… Aktualnie pojawia się kolejny problem do powyższego tematu, choć sam w sobie jest bardzo atrakcyjny, wybudowany został na końcu ulicy Samsonowicza obiekt sportowy – boisko do siatkówki plażowej w końcowej, zachodniej części terenu działek „Zacisza 2” (oficjalne otwarcie nastąpiło 20 sierpnia 2021r ), sytuacja ta, Nas działkowiczów, niepokoi, ponieważ, rozgrywki w siatkówkę plażową, prowadzi się w czasie ciepłym, letnim a więc w okresie największej aktywności działkowiczów, z tym wiążą się przyjazdy wielu pojazdów samochodowych, które skutecznie blokują przedmiotowy teren, szczególnie wąską piaszczysto-kamienistą drogę (bez nazwy) pomiędzy działkami, wyrzucając z pod kół kamienie i dokuczliwy kurz.... Projekt został pozytywnie rozpatrzony i omówiony z Zarządami i właścicielami działek, uznaliśmy, że skoro można uczestniczyć w Programie, to z przyjemnością do niego dołączamy, licząc, że Nasze problemy, choć w części uda nam się rozwiązać. Jest jeszcze inna wartość czy zasób tego miejsca, któremu nadać można byłoby bezpieczny wygląd. Chodzi o wykonanie bezpiecznego zejścia ze skarpy do metalowej kładki na rzeczką, gdyż dużo osób korzysta z tego miejsca (skrótu), przemieszczając się do ulicy Witosa. Jeśli może się ten pomysł znaleźć w Projekcie, wiele osób będzie temu bardzo wdzięcznych. Korekta: z wyłączeniem odcinka ścieżki na dojściu do istniejącej metalowej kładki nad rzeką z uwagi na własność prywatną działek.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
Zakres projektu został ograniczony do działek stanowiących własność Gminy Kielce oraz do działek użytkowanych przez Polski Związek Działkowców.