IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 39

Integracyjny plac zabaw u Świętego Mikołaja

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Integracyjny plac zabaw u Świętego Mikołaja to projekt gruntownej modernizacji obecnie istniejącej przestrzeni rekreacji ruchowej dla małych dzieci i dostosowanie jej do potrzeb zarówno osób zdrowych jak i niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy na placu zabaw znajdują się urządzenia o starej, metalowej konstrukcji i nieestetycznym wyglądzie, a drewniany zestaw zabawowy nie posiada wymaganych atestów bezpieczeństwa i wymaga pilnej wymiany. Na terenie nie ma ławeczek i altany, gdzie dzieci i opiekunowie mogliby odpocząć lub zorganizować zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu. Nie ma tam również urządzeń, które mogłyby służyć dzieciom niepełnosprawnym. Pomimo wcześniejszych starań nie udało się zdobyć środków na niezbędne działania modernizacyjne. Do Przedszkola Samorządowego Nr 42 uczęszczają dzieci z Osiedla Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskiego i z innych miejsc miasta Kielce. W roku szkolnym 2021/2022 do placówki uczęszcza 100 dzieci, w tym również posiadające orzeczenia o niepełnosprawności. Dbając o rozwój motoryczny dzieci poprzez zabawę na świeżym powietrzu pedagodzy systematycznie organizują wyjścia na place zabaw jednak zwykle osiedlowe, ponieważ są bezpieczniejsze i atrakcyjniejsze dla przedszkolaków. Jest to nieekonomiczne rozwiązanie zważywszy na to, że teren wokół przedszkola jest duży, zadbany, "zielony" i stanowi doskonałe warunki na stworzenie tam wyjątkowego miejsca dla dzieci zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych uczęszczających do tej placówki i nie tylko. Chodnik prowadzący na plac zabaw od strony osiedla nie ma krawężników i innych przeszkód architektonicznych, dzięki czemu również dzieci na wózkach swobodnie dotrą na miejsce zabawy. Pomysł na Integracyjny Plac Zabaw jest pozornie prosty, a tym samym niezwykły, bo dający równe szanse dzieciom zdrowym i chorym. Takie działania integracyjne są szczególnie ważne w edukacji przedszkolnej, aby już od najmłodszych lat kształtować prawidłowe postawy i wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Należy pokazywać dzieciom, że wszyscy jesteśmy tacy sami i mamy prawo do radości i uśmiechu. Święty Mikołaj, patron dzieci, idealnie wpisuje się w cel i misję naszego placu. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty można z całą pewnością stwierdzić, że niniejsze zadanie odpowiada na priorytety społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra, ma charakter prospołeczny, oświatowy, sportowy i zdrowotny oraz służy budowaniu więzi wśród mieszkańców naszego Miasta.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie