IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 42

Akademia Cheerleaderek - zajęcia sportowo - taneczne

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Realizowana w poprzednich latach Akademia Cheerleaderek cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci, które z utęsknieniem czekają na kolejną edycję. W mieście Kielce nie są realizowane podobne, bezpłatne zajęcia, które poprzez zabawę pozwalają tańczyć, ćwiczyć i propagują zdrowy styl życia. Projekt zakłada, że zajęcia taneczno - sportowe będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach, której lokalizacja znajduje się w centrum miasta, co pozwala na dogodny dojazd. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy grupy sportowo taneczne dla dzieci mieszkających na terenie miasta Kielce. W grupach tych będą prowadzone zajęcia z cheerleadingu dla uczniów kieleckich szkół podstawowych oraz przedszkoli. Zajęcia te mają za zadanie rozwinąć u dzieci samodyscyplinę, kulturę osobistą, odwagę, otwartość, odporność na stres, tolerancję, prezentację, współzawodnictwo, współpracę w grupie, higienę osobistą, samoakceptację czy nawet dobroczynność. Dzięki aktywności sportowej (poprzez zabawę), zajęcia pozytywnie wpłyną również na walkę z nadwagą u dzieci, a więc pozwolą zdrowo spędzić wolny czas. Dziewczynki, które częstą występują przed publicznością są bardziej pewne siebie i mają mniejszy opór przed wystąpieniami publicznymi. Drużyna cheerleaderek to nierzadko także grupa bardzo dobrych przyjaciółek, które poznały się właśnie w zespole. Pogłębienie relacji wewnątrz lokalnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańców Kielc i okolic. Zajęcia taneczne przyniosą dzieciom wiele pożytku i przełożą się na ich działanie w innych sferach życia. To dzięki nim dzieci są w stanie rozwinąć samodyscyplinę, kulturę osobistą, odwagę, otwartość, odporność na stres, tolerancję, prezentację, współzawodnictwo, współpracę w grupie, higienę osobistą, samoakceptację czy nawet dobroczynność. Projekt może zostać zmieniony na etapie oceny merytorycznej jeżeli właściwy merytorycznie wydział, biuro Urzędu Miasta Kielce lub jednostka organizacyjna Miasta dokonująca oceny uzna, że będzie on możliwy do realizacji pod warunkiem dokonania niezbędnych modyfikacji.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie