IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 43

Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B), ul. A. Naruszewicza 16

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 1 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ruch jest jednym z podstawowych elementów życia, mogącym zapewnić nam dobre samopoczucie i zdrowie. Ma ogromny wpływ na rozwój młodego organizmu i zachowanie zdrowia u dorosłych. Jest też niezastąpionym środkiem rehabilitacyjnym w przypadku osób niepełnosprawnych, dlatego powinien nam towarzyszyć podczas powrotu do „normalności” po pandemii. Naszym zadaniem jest podjęcie wszelkich działań i inicjatyw, które umożliwią i zachęcą dzieci, młodzież oraz ich opiekunów do podejmowania aktywności fizycznej. Niezbędne staje się zapewnienie bezpiecznych warunków do rekreacji i uprawiania sportu w najbliższym otoczeniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedli: Czarnów, Pod Dalnią i Ślichowice chcemy zagospodarować teren przy Szkole Podstawowej nr 34 (budynek B) poprzez modernizację istniejących boisk. Pragniemy nadać im nowoczesną formę i rekreacyjny charakter, wymienić nawierzchnię oraz uzupełnić w brakujące elementy. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców. Modernizacja infrastruktury boisk spełni standardy bezpieczeństwa. Obecnie boiska przy szkole pokryte są mocno wyeksploatowaną nawierzchnią, noszącą wyraźne ślady użytkowania, mającą wiele ubytków, niebezpieczną dla użytkowników. Wymiana nawierzchni na nową, poliuretanową, pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i uatrakcyjnienie obszaru. Dzieci coraz mniej chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, dlatego celem projektu jest też zachęcenie do aktywnego spędzania czasu i zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności obiektów sportowych. Nowoczesne boiska będą rozwijać wśród młodych ludzi chęć do aktywności fizycznej. Bezpośrednio rozwinie się również potencjał sportowy Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach. Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach od lat propaguje zdrowy styl życia oraz kultywuje ideę integracji przez sport. Poprzez udostępnienie infrastruktury boiska, szkoła chciałaby rozszerzyć powyższe działania na środowiska lokalne, aby bardziej skutecznie walczyć z uzależnieniami oraz przeciwdziałać wykluczeniu. Miejsce sprzyjałoby aktywnemu wypoczynkowi dla całych rodzin. Obiekty byłyby również wykorzystywane do przeprowadzania imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym np. festyny, zawody sportowe. Remont chodnika od strony ulicy H. Mali umożliwi bezpieczne dotarcie na boiska. Chodnik w obecnej postaci stanowi zagrożenie dla korzystających z niego.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie