IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 46

Sala Gimnastyczna na Miarę XXI Wieku Przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 2 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada modernizację sali gimnastycznej (wraz zapleczem sportowym ) przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. W chwili obecnej nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do uprawiania aktywności fizycznej czy uczestniczenia w zajęciach dodatkowych dla uczniów oraz zainteresowanych osób/klubów, ponieważ baza sportowa szkoły zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna jest niewystarczająca. Sala gimnastyczna przy ZSPS w Kielcach nie spełnia aktualnych standardów: - brak wentylacji i nieszczelność okien powodują, iż temperatura latem sięga powyżej 30 stopni, a zimą osiąga zaledwie 13 – 15 stopni; - stan techniczny parkietu grozi kontuzjami. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach dysponuje niewystarczającą bazą sportową. Do dyspozycji społeczności pozostają dwie niepełnowymiarowe sale gimnastyczne, jedna o wymiarach 24 m x 12 m, zaś druga - 12 m x 12 m. Standard bloku sportowego nie zaspakaja potrzeb wielu miłośników uprawiania aktywności fizycznej, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Generalna modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem spowodowałby większe zainteresowanie dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grup zorganizowanych, klubów i stowarzyszeń sportowych korzystaniem z bazy sportowej szkoły. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego posiada projekt techniczny na modernizację bloku sportowego (wykonany w kwietniu 2022 roku). Atrakcyjna lokalizacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego spowoduje duże zainteresowanie salą gimnastyczną XXI wieku, a zapewnianie przez placówkę całodobowego dozoru pracownika, również w weekendy, ferie zimowe, wakacje czy przerwy świąteczne zapewni możliwość skorzystania z obiektu w czasie wolnym. Potrzebę rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Kielce zgłasza wielu przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych, którzy wielokrotnie podkreślają, iż istniejące obiekty sportowe nie spełniają oczekiwań i potrzeb wszystkich zainteresowanych sportowym spędzaniem czasu wolnego. Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku zachęci uczniów i mieszkańców Kielc do aktywności fizycznej, będzie miejscem promocji aktywnego i zdrowego stylu życia. Nowoczesny blok sportowy będzie doskonałym uzupełnieniem oferty szkoły, której jednym z priorytetowych działań jest upowszechnianie zdrowego odżywiania i walka z otyłością, chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Wysoki poziom bazy sportowej umocni działania szkoły w tym zakresie i zachęci młodzież do rozwoju aktywności fizycznej oraz spowoduje, iż uczniowie rzadziej będą korzystali ze zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Jego założenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisują się w budowanie wizerunku naszego miasta jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat. Realizacja projektu zyskuje pełne poparcie Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Zgodnie z zapisami regulaminu KBO projekt nie spełnia zasady ogólnodostępności. Zarządzający obiektem nie będzie miał możliwości udostępnienia obiektu każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00 ponieważ w Szkole prowadzone są zajęcia lekcyjne w godzinach od 8.00 do 15.30.