IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 44

Remont chodnika na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Remont chodnika, który stanowi połączenie Hali Widowiskowo Sportowej z ul. Karczówkowską oraz dojście do placu zabaw.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie