IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 45

Zielony plac Najświętszej Maryi Panny

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 400 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt ,,Zielony plac Najświętszej Maryi Panny" ( obręb: 0016, działki 576, 577) zakłada odbrukowanie i zazielenienie placu obok kieleckiej katedry: rozbrukowanie nawierzchni (zlikwidowanie obecnie części znajdujących się tam nawierzchni marmurowych), założenie trawnika, rabat z bylin i traw ozdobnych, posadzenie drzew, montaż 6-8 ławek z oparciem, montaż 2 czwórdzielnych koszy na odpady segregowane, 2 stojaki rowerowe, zakup 2 domków dla owadów, budowa elementów architektury drewnianej. Realizacja projektu ,,Zielony plac Najświętszej Maryi Panny" ma na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej ścisłego centrum przez rozbrukowanie nawierzchni i stworzenie nowego zielonego skweru, na którym mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załacznik 5 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii konserwatorskiej bowiem zgodnie z opinią Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach plac NPM jest wpisany do rejestru pod numerem A.357 w projekcie zgłoszonym do BO brak integralności z charakterem i historycznymi uwarunkowaniami tej przestrzeni miejskiej. Plac NMP stanowi przedpole do zabudowy bazyliki kieleckiej, historycznie był niezagospodarowanym miejscem zgromadzeń .Projektowanie tego typu przestrzeni wymaga zachowania historycznego charakteru placu i dostosowania osi kompozycyjnych i widokowych .Wprowadzenie na całym placu nowej dominującej funkcji rekreacyjnej nie jest zdaniem ŚKZ działaniem właściwym i uzasadnionym.