IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 48

Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż chodnika od Silnicy do pawilonu Chęcińska 41

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 20 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasadzenie niskiej zielni na działkach nr 174/3, 692/1, 692/2, 692/21 obręb 0016 miasta Kielce, wzdłuż chodnika od rzeki Silnicy do pawilonu Chęcińska 41. Wycinka drzew w pasie drogowym ulicy Krakowskiej spowodowała, że w tym rejonie obecnie brakuje zieleni w postaci drzew i krzewów.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
Rodzaj - gatunek, ilość i dokładana lokalizacji nasadzeń zieleni niskiej zostanie określna na etapie uzgodnień relacji.