IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 49

Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż ul. Armii Krajowej na działce 631/73 obręb 0016 miasta Kielce

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 20 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasadzenie niskiej zielni na działce nr 631/73 obręb 0016 miasta Kielce, wzdłuż ul. Armii Krajowej. W związku z modernizacją parkingu na działce nr 631/73 brak jest w tym rejonie zieleni w postaci drzew i krzewów.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
dokonano korekty w opisie działań za zgodą Wnioskodawcy