IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 50

Adaptacja istniejącego utwardzonego terenu (asfalt) na wydzielenie miejsc postojowych na działce nr 258 obręb 0015 miasta Kielce położonego pomiędzy ul. Urzędniczą, a ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Grunwaldzkiej

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Obszar pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Grunwaldzką jest gęsto zabudowany, zarówno budynkami wielorodzinnymi jak i jednorodzinnymi. Znajduje się tu Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, prywatny gabinet chirurgiczny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy (kompleks budynków Urzędnicza 16, 16A, 16B). Ilość ogólnodostępnych miejsc postojowych jest mała i niewystarczająca. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłaby adaptacja istniejącego utwardzonego terenu (asfalt) na wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie nieużytkowej działki nr 258 obręb 0015 dawne boisko asfaltowe, które nie jest użytkowane od wielu lat. Teren jest zaśmiecony, posiada zniszczone ogrodzenie. Stanowi on skrót dla pieszych poruszających się od ul. Urzędniczej do ul. Grunwaldzkiej.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie