IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 52

Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ul. Kryształowej na działkach nr 433/8, 433/27, 433/28 oraz doprowadzenie do nich chodnika na działkach 433/29, 433/9

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Brak miejsc postojowych w rejonie centrum handlowego i usługowego zlokalizowanego po stronie lewej ulicy Kryształowej.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
Korekta (zwiększenie kwoty) zarezerwowanej na realizację wniosku ze 150000,00 zł na kwotę 200000,00 PLN.