IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 54

Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń streetwork wraz z budową miniplacu zabaw oraz oświetleniem terenu w osiedlu Herby-Skarpa

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Na terenie Osiedla Herby w sąsiedztwie szkoły znajduje się 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM „Armatury” w Kielcach, budynki administrowane przez innych zarządców oraz domki jednorodzinne. Brakuje miejsca zabaw dla dzieci i dorastającej młodzieży. Rozbudowa placu zabaw na działkach nr 294/17 i 294/18 stworzyłaby atrakcyjne miejsce do spędzania czasu dla wszystkich dzieci.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie