IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 56

Zielony Zakątek. Renowacja terenów zieleni oraz nasadzenia roślin przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 100 400.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada: Zaprojektowanie i wykonanie roślinności osłonowej/izolacyjnej wysokiej (drzewa) i średniowysokiej (żywopłot) od strony ul. Tarnowskiej i od strony północnej działki. Projektowane nasadzenia będą w kompozycji zorganizowanej, dekoracyjnej. Przewidziane są rabaty -grupy roślinności średniowysokiej i niskie. Przewidziane jest wprowadzenie na teren małej architektury: ławki, kosze, tablica informacyjna. Opracowaniem objęto część działki ok. 800m²


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 - korekta

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie