IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 58

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Kielcach, ul. Wielkopolska 15 – "Kraina Zabawy"

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada modernizację placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Kielcach. Plac zabaw będzie azylem, wśród już istniejącej zieleni. Dzieci w sposób aktywny będą korzystały ze świeżego powietrza i słońca. Mali mieszkańcy osiedla i miasta pozyskają atrakcyjne miejsce do zabaw. Nowe urządzenia zabawowe zapewnią dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju i zaspokojenia potrzeby ruchu. Przyczynią się również do właściwego rozwoju nie tylko fizycznego, ale i społecznego w symbiozie z otaczającą przyrodą.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie