IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 63

"Zielono Mi!" - wyrównanie terenu, zasianie trawy, i posadzenie drzew na placu zabaw przy PS 18 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 75 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Teren zielony jest niezbędny do prawidłowego odpoczynku, na terenie naszego przedszkola przebywa co dzień bardzo wiele osób, są to przedszkolaki, rodzice oraz okoliczni mieszkańcy, którzy na co dzień korzystają z naszego placu zabaw, brakuje tylko pięknej trawy oraz troszkę cienia. Pragniemy aby nasze przedszkolaki bezpiecznie i zdrowo bawiły się na naszym placu, ale także aby mieszkańcy mogli w ciszy i otaczającej ich zieleni wypoczywać po pracy. Wyrównanie terenu i nasadzenie drzew przyczyni się do prawidłowego odpoczynku dzieci i ich rodziców a także okolicznych mieszkańców. Nawiezienie ziemi, montaż ławeczek oraz lamp, nasadzenie drzew sprawi, że mieszkańcy, którzy i tak często korzystają z naszego placu, jeszcze bardziej cieszyć się będą z pięknego zielonego miejsca, który stanie się strefą relaksu dla nich.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
Za zgodą Wnioskodawcy dokonano korekty w opisie działań.