IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 67

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową i w piłkę koszykową oraz bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 1 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach oraz dla mieszkańców w ścisłym centrum miasta. Nowy obiekt sportowy wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz pozwoli lepiej przygotować młodzież do zawodów sportowych. Boisko wraz z bieżnią lekkoatletyczną (2- torową, do biegu 60 metrów) umożliwią prowadzenie urozmaiconych, atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć kultury fizycznej niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Będzie miejscem sportowej aktywności w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Efektywne zagospodarowanie placu szkolnego jest szczególnie ważne ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń przy szkole, która jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w zabudowie ciągłej. W okolicy brak jest miejsc wspierających aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie