IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 71

Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie – modernizacja dla wszystkich kielczan

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 2 205 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada modernizację przestrzeni Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Baza Zbożowa" w celu poprawienia jej ogólnodostępności i odpowiedzi na potrzeby wszystkich kielczan oraz mieszkańców powstających w jego bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Projekt powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami licznych środowisk reprezentujących wspominane aktywności artystyczne i sportowe oraz w odpowiedzi na sugestie znacznej liczby kielczan. OD SZCZEGÓŁU… Projekt składa się z 3 ELEMENTÓW składowych: A. ELEMENT 1: ZAŁOŻENIE MINIPARKU Z ARTYSTYCZNO-NAUKOWYM PLACEM ZABAW dla dzieci i strefami wypoczynku dla dorosłych. Lokalizacja - tereny zielone po zachodniej i północnej stronie Bazy Zbożowej, przy ul. Zbożowej i ul. E.Taylora. Plac zabaw będzie wyposażony w profesjonalne, atestowane instalacje edukacyjne (w załącznikach propozycje konkretnych rozwiązań), wieloaspektowo rozwijające dzieci i wciągające je w kreatywną zabawę. Park będzie wyposażony w ławki i stoły, aby dorośli i młodzież mogli rozwijać swoje pasje pod chmurką - tu będą też prowadzone liczne warsztaty organizowane stale przez Bazę Zbożową i podmioty z nią współpracujące dla kielczan. Rodzice dzieci bawiących się na artystyczno-naukowym placu zabaw będą mogli tu złapać oddech od trudów dnia powszedniego. Teren będzie również sprzyjał organizacji spontanicznych pikników i spotkań rodzinnych wśród zieleni na świeżym powietrzu. Co istotne - Baza Zbożowa podjęła już rozmowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni, dokonane zostały wstępne oględziny zieleni, planowana jest szczegółowa inwentaryzacja. Z zewnętrznej strefy wypoczynku i placu zabaw będą mogli korzystać wszyscy kielczanie w godz. 6:00 - 22:00. Teren jest otwarty przez całą dobę, ale w godzinach ciszy nocnej wszystkie aktywności będą przenoszone do Małej Hali, która po termomodernizacji i adaptacji budowlano-akustycznej, będzie odpowiednia do takich działań również w nocy. Teren cały czas jest monitorowany wizyjnie przez ochronę obiektu, co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom i zapobiegnie ewentualnym dewastacjom. Wyjdzie to również naprzeciw potrzebom mieszkańców bloków, które powstały już (i nadal powstają) przy ulicach Górnej, Zbożowej, Leszczyńskiej i Poleskiej. Centrum miasta wyraźnie przesuwa się na wschód, a dotychczasowa dzielnica przemysłowa, w której zlokalizowana jest Baza, dynamicznie zmienia się w dużą dzielnicę mieszkaniową. Baza świetnie wpisuje się w to otoczenie jako centrum aktywności kulturalnej i sportowej. Poza tym, nigdzie w Kielcach nie ma tak sprofilowanego, naukowo-artystycznego placu zabaw - będzie to znakomita propozycja na kreatywne spędzanie czasu wolnego z dziećmi, również w weekendy. Przede wszystkim zaś, dzieci korzystające z placu zabaw i ich rodzice będą niejako z automatu wciągani w działalność kulturalną Bazy Zbożowej, a co za tym idzie, w życie kulturalne Miasta. B. ELEMENT 2: ADAPTACJA I TERMOMODERNIZACJA TZW. MAŁEJ HALI na potrzeby całodobowej i całorocznej działalności sportowej, artystycznej itp. Adaptacja i termomodernizacja pozwoli wszystkim mieszkańcom Kielc na całoroczne i całodobowe uprawianie różnych dziedzin aktywności ruchowej, w tym: - jazdy na rolkach, rowerach, - tańców, - gry w koszykówkę i w piłkę ręczną (pod epoksydowa posadzką będą namalowane boiska do kosza i ręcznej, zakupione i zamontowane będą demontowalne bramki do ręcznej i stałe kosze do koszykówki), - innych gier zespołowych i zabaw ruchowych. Już w chwili obecnej Baza prowadzi zajęcia i umożliwia wolną jazdę na rolkach, rowerach bmx i innych w Dużej Hali, która jest jednak nieogrzewana, przy tym ogromna (ponad 2500 m2), więc jej adaptacja pod ogrzewanie byłaby zbyt kosztowna, dlatego termomodernizacja ma dotyczyć Małej Hali i tam też będą przenoszone różne aktywności w zimie. Dodatkową, lecz bardzo istotną funkcja hali będzie stworzenie całorocznego miejsca na organizację rozmaitych imprez miejskich, spotkań, koncertów, konkursów sportowych i artystycznych, występów tanecznych itp. w kontrolowanych akustycznie warunkach w ogrzewanej hali, wyposażonej w węzeł sanitarny. W hali będzie można organizować wydarzenia do 450 osób. Z hali można będzie korzystać całą dobę, ponieważ Ośrodek “Baza Zbożowa” działa również całą dobę. Dostęp do hal i pracowni nie jest limitowany godzinowo, całą dobę działa ochrona ośrodka, teren i obiekty są dodatkowo monitorowane wizyjnie. Mała Hala to mniejsza z 2 hal znajdujących się w ośrodku. W części głównej ma powierzchnię ok. 500 m2, razem z projektowanymi ciągami komunikacyjnymi ok. 700 m2, przy tym jest częściowo “obudowana” innymi pomieszczeniami, stąd po wykonaniu modernizacji - ociepleniu, wykonaniu nowej posadzki, która jest w chwili obecnej bardzo nierówna oraz adaptacji akustycznej, będzie spełniała w znacznie wyższym stopniu wymagania energooszczędności i znakomicie sprawdzi się jako hala sportowo-artystyczna uniwersalnego użytku, również zimą. Z hali będą mogli korzystać kielczanie w każdym wieku przez cały rok i przez całą dobę (bo Baza JUŻ TERAZ JEST czynna całą dobę). C. ELEMENT 3: TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI PRACOWNI artystycznych i sportowych. W Bazie Zbożowej funkcjonuje kilkanaście różnych pracowni, w tym pracownia ceramiczna, 9 sal prób (w tym 6 w Garażach Artystycznych), pracownia malarska, pracownia rzeźbiarska, pracownia stolarstwa artystycznego, 3 pracownie teatralne oraz ścianka wspinaczkowa, hala sportowa dla wrotkarzy, bmx-owców itd. Wszystkie w chwili obecnej ogrzewane są prądem, co jest najdroższym rozwiązaniem. Poza tym, większość z nich wymaga termomodernizacji ze względu na duże straty ciepła przez metalowe drzwi (np. w pracowniach w Małej Hali i korytarzu obok niej, niedocieplone ściany i stropy (np. w Garażach Artystycznych). Pracownia ceramiczna i ścianka wspinaczkowa wymagają również rozbudowy w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości przyjmowania liczniejszych grup w każdym wieku i w każdym stopniu zaawansowania. Wszystkie pracownie w Bazie są dostępne przez całą dobę. Osoby dorosłe i bardziej zaawansowane korzystają z nich samodzielnie, osoby młodsze i niedoświadczone, np. na ściance wspinaczkowej czy w pracowni ceramicznej, pracują pod okiem starszych, pełnoletnich kolegów i instruktorów. Baza działa cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pracownie bardziej wyspecjalizowane, np. teatralne, wymagają zapisania się do grupy teatralnej, ale są dostępne dla wszystkich chętnych w każdej grupie wiekowej. Pracownie muzyczne i sale prób dostępne są dla wszystkich zainteresowanych zespołów w każdym wieku, z bardziej zaawansowanymi twórcami Baza podpisuje porozumienia rezydenckie. To samo dotyczy wszelkich innych pracowni. Obecnie w sposób regularny korzysta z nich miesięcznie ponad 300 osób w każdym wieku. Wszystkie pracownie prowadzą nabór ciągły. …DO OGÓŁU Model działania Ośrodka Baza Zbożowa to unikatowy model wspierania kultury przez nasze miasto. Każdy zainteresowany aktywnym spędzaniem czasu wolnego znajduje w Bazie Zbożowej coś dla siebie, do tego cała aktywność oparta jest o oddolne inicjatywy samych zainteresowanych. Miasto udostępnia infrastrukturę hal i pracowni oraz teren, a sami uczestnicy, samodzielnie lub zrzeszeni w rozmaitych grupach artystycznych, sportowych itp. tworzą specyfikę tego miejsca i animują działania na wielu polach aktywności. Żadne miasto w Polsce nie może poszczycić się takim ośrodkiem, taką liczbą pracowni artystycznych i sportowych skupionych w jednym, przyjaznym dla uczestników miejscu. Ośrodek adresuje swoje działania do osób w każdym wieku. Zasady korzystania z infrastruktury określa regulamin Bazy. By zostać uczestnikiem danych aktywności, np. Garażach Artystycznych, w salach prób i pracowniach artystycznych lub korzystać z Małej Hali i Dużej Hali na potrzeby gier zespołowych czy ćwiczenia jazdy na rolkach, wystarczy złożyć deklarację uczestnictwa, dostępną na stronie Bazy lub bezpośrednio w samej Bazie, w przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców. Natomiast korzystanie z Miniparku i placu zabaw nie będzie wymagało żadnych formalności, jedynie zapoznania się z regulaminem parku i placu zabaw, publicznie udostępnionym na miejscu. Wsparcie rozwoju poszczególnych pracowni i całości ośrodka leży w żywotnym interesie całej społeczności miasta Kielce, ponieważ to młodzież, która przeważa wśród osób korzystających z ośrodka, jest przyszłością naszego miasta i musimy zapewnić jej odpowiednie warunki do samorealizacji i pobudzania kreatywności tu, na miejscu, w Kielcach.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załacznik 5 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie