IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 74

Integracyjny plac zabaw Na Stoku

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Dzięki głosom Kielczan w tym roku na terenie Przedszkola Samorządowego nr. 19 w Kielcach na osiedlu Na Stoku powstaną dwie niezwykłe przestrzenie - bajkowy plac zabaw oraz bajkowy ogród. Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca i stworzyć jedyne w swoim rodzaju centrum zabawy dla wszystkich dzieci - zarówno zdrowych jak i z niepełnosprawnościami, należy pójść o krok dalej. W ramach tego projektu proponujemy dostosowanie istniejącej na terenie Przedszkola infrastruktury aby wyeliminować wszelkie bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Wiąże się to z naprawą istniejących chodników, schodków czy też niwelacji przeszkód terenowych aby umożliwić swobodny dostęp do urządzeń zabawowych także osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo planujemy rozbudowę obecnego placu zabaw o nowe urządzenia, przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Niestety obecne na terenie Przedszkola urządzenia nie są dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dlatego też proponujemy rozbudowę placu zabaw o nowe urządzenia pozwalające bawić i integrować się dzieciom niepełnosprawnym. Wiąże się to z koniecznością instalacji czterech lub pięciu urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej lub innej, pozwalającej na poruszanie się na wózkach. Proponujemy utworzenie placu zabaw składającego się w minimalnym zakresie z następujących elementów: 1. Zestaw zabawowy integracyjny wyposażony w szerokie podesty, telefon głosowy, minimum 5 paneli interaktywnych, moduł kółko i krzyżyk oraz ksylofon i inne. 2. Karuzela integracyjna wyposażona w dwa miejsca na wózki inwalidzkie oraz dwie ławeczki. 3. Piaskownica integracyjna podwyższona. 4. Trampolina ziemna z najazdami. 5. Huśtawka wagowa. Konkretne miejsce rozmieszczenia urządzeń na terenie placu oraz ich liczba będzie wskazana w terminie późniejszym i będzie dostosowana do możliwości terenu oraz aktualnych cen rynkowych.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie