IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 78

Zielona przystań - Stok i Świętokrzyskie razem

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 300 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Przy ulicy Nowaka Jeziorańskiego, na granicy pomiędzy os. Na Stoku a os. Świętokrzyskim znajduje się trawnik o powierzchni blisko 600 metrów kwadratowych. Walory estetyczne tego miejsca a także niewykorzystanie jego potencjału skłoniło do opracowania nowej, przyjaznej dla mieszkańców wizji tego terenu. Ciąg pieszo-rowerowy położony wokół dwóch dużych, kieleckich osiedli cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców okolicznych bloków jak i rowerzystów korzystających z dostępnej infrastruktury. Brakuje tutaj jednak atrakcyjnych, przyjaznych i funkcjonalnych miejsc do odpoczynku i relaksu. Jest niedostateczna liczba drzew, krzewów, ławek czy też koszy na śmieci. Dlatego też powstał pomysł utworzenia na trawniku położonym przy ul. Nowaka Jeziorańskiego osiedlowej strefy integracji. Projekt opiera się na uporządkowaniu obecnej zieleni, nowych nasadzeniach drzew i krzewów oraz na zorganizowaniu odpowiedniej przestrzeni do odpoczynku dla spacerowiczów i rowerzystów. Od strony ulicy powinno powstać ogrodzenie z wysokich krzewów bądź żywopłotu chroniące przed samochodami, hałasem i spalinami. W głębi placu urządzony zostanie trawnik bądź łąka kwietna. W centralnej części zaplanowano strefę do wypoczynku, wokół której zlokalizowane powinny zostać ławki z oparciami. Nie można zapomnieć również o koszu na śmieci z możliwością segregacji. Cały teren powinien przyjąć formę parku kieszonkowego, miejsca zachęcającego do integracji mieszkańców. Teren obfitować powinien w różnego rodzaju rośliny - drzewa, ozdobne krzewy, rabaty kwiatowe, łąki kwietne, trawniki. Ławki mogą być wkomponowane w roślinność, zapewniając odpowiedni cień w słoneczne dni. W ramach osiedlowej strefy integracji zaplanowano również poprawę infrastruktury dla rowerzystów. Zamontowana zostanie stacja do samodzielnej naprawy rowerów oraz ustawione będą stojaki rowerowe. W celu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż chodnika zamontowane powinny zostać nowe lampy parkowe.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie