IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 80

Tężnia solankowa Na Stoku

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Tężnia solankowa to doskonały sposób na poprawę naszego stanu zdrowia. Instalacje tego typu cieszą się dużą popularnością w innych miastach, w szczególności miejscowościach uzdrowiskowych. Dlatego też proponujemy budowę niewielkiej, drewnianej tężni solankowej wraz z odpowiednią małą architekturą wokół niej na terenie osiedla Na Stoku, w okolicy Kościoła pw Ducha Świętego. Dobroczynne działanie tężni solankowej polega na spływaniu nasyconej w mikroelementy solanki po gałązkach tarniny. Roztwór zawierający m.in. jód, brom, magnez, potas czy sód paruje nasycając powietrze tymi minerałami. Dzięki czemu korzystnie wpływa na odporność organizmu, pomaga przy wielu schorzeniach - m.in. wspiera układ oddechowy czy też pomaga przy nadciśnieniu tętniczym. Wokół tężni powinna powstać odpowiednią do wypoczynku i relaksu infrastuktura. Zamontowane powinny być ławki z oparciami, kosz na śmieci, stojak rowerowy typu U oraz tablica informacyjna. W miarę potrzeby wybudowany powinien być również chodnik i utwardzona nawierzchnia wokół drewnianej tężni. Wokół obiektu powinna pojawić się także zieleń (krzewy, trawnik itp). Tężnia solankowa może mieć różny kształt - prostokątna, półkolista lub okrągła. Rozmiar i kształt tężni powinien być dostosowany do dostępnego obszaru. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Kielc, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Osoby z niepełnosprawnością nie powinny napotkać na żadne bariery.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Projekt nie spełnia przesłanek, określonych w §1 ust. 2 pkt 2, pkt 6 i pkt 7 Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021/2022, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/798/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt nie spełnia kryterium celowości i gospodarności, a koszty jego realizacji i eksploatacji nie są współmierne w stosunku do jego wartości. Ponadto jego realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego, co wynika głównie ze względów technicznych i technologicznych. Projekt zostaje oceniony negatywny z następujących powodów: - wysokie koszty utrzymania czystości i porządku, eksploatacji i konserwacji (aktualny miesięczny koszt w przypadku 1 szt. mini tężni, znajdującej się w okresie rękojmi wynosi około 5 500,00 zł brutto; rozruch 1 szt. tężni po okresie przestoju związanego z okresem zimowym wynosi blisko 4 200,00 zł brutto), - przewidywany okres oczekiwania na przyłączenie do sieci energetycznej dostawcy energii elektrycznej wynosi aktualnie co najmniej 18 miesięcy, co świadczy o znacznym wydłużeniu tego okresu, a to z kolei nie pozwala na realizację projektu w terminie określonym w obowiązującym Regulaminie KBO, - problemy natury technologicznej, sygnalizowane przez producentów tężni, związane z pozyskaniem gałązek tarniny uprzednio poddanych właściwym procesom, z przeznaczeniem do docelowego wypełnienia ścian tężni, co nie gwarantuje wykonania zadania w trakcie jednego roku budżetowego, - wysoka awaryjność urządzeń bezpośrednio związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, wynikająca z każdorazowej samodzielnej obsługi/ uruchamiania, - w związku ze zbiornikiem zewnętrznym otwartym, występującym w tężni, stanowiącej obiekt małej architektury, istnieje wysoka obawa o zagrożenie epidemiologiczne w związku z bezpośrednim dostępem do wspomnianego zbiornika przez osoby postronne, - obiekt wyłącznie sezonowy, którego uruchomienie w okresie wiosennym i wyłączenie na okres zimowy, uzależniony jest ściśle od warunków atmosferycznych, - na terenie gminy Kielce do końca bieżącego roku stanie łącznie pięć takich obiektów (dwie tężnie zostały oddane do użytkowania w 2022 r., trzy kolejne tężnie zostaną wybudowane i przekazane do użytkowania jeszcze w roku bieżącym).