IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 83

Adaptacja ekoskweru obok Bazy przy ul. Zbożowej w Kielcach poprzez zamontowanie OZE: latarni z solarami i wiatrakami

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 229 999.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Adaptacja ekoskweru obok Bazy przy ul. Zbożowej w Kielcach poprzez zamontowanie OZE, m.in. latarni z solarami i wiatrakami, wraz z kamerami a także koszy na śmieci oraz ławek, dosadzenie krzewów i ziół, jako bezpiecznego miejsca wypoczynku, monitorowanego i samowystarczalnego, przyjaznego dla mieszkańców. Jest to miejsce z dużym potencjałem. Potrzebna miejscówka dla młodzieży, która w mieście nie ma gdzie się podziać, gdyż więcej jest klubów seniora niż świetlic i miejsc do spotkań dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, absolwentów i ludzi "młodych duchem".


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie