IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 87

Włoski ogród renesansowy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 250 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ogród w stylu włoskim to projekt mający na celu zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przez nasadzenia roślinne, umiejscowienie małej architektury oraz utworzenie ścieżek ogrodowych. Na terenie ogrodu w stylu włoskim znajdować się będą : ławki, koszena śmieci, rzeźba ogrodowa, fontanna, partery haftowe, kolekcja roślin. Całość projektu będzie objęta oświetleniem i monitoringiem. Miejsce będzie pełnić funkcje spotkań rodzinnych, rówieśniczych mieszkańców Kielc oraz funkcję rekreacyjną, edukacyjną, ze względu na kierunki które promuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (Technik Architektury Krajobrazu, Technik Geodeta). Placówka sąsiaduje z ciągle rozwijającą się infrastrukturą mieszkaniową - osiedle Legionów, budowa nowych bloków na ul. Zgoda. Włoski ogród będzie stanowił dopełnienie wizerunkowe zrealizowanego Małego Ogrodu Botanicznego. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Kielc i młodzież naszej szkoły zyskają atrakcyjny obszar rekreacyjno - wypoczynkowy oraz miejsce poznawania gatunków roślin (kolekcja roślin).


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie