IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 90

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 2 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada modernizację dużej sali sportowej (Hali) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Sala sportowa w której w roku szkolnym prowadzone są zajęcia nie spełnia aktualnie standardów i wymogów sanitarnych. Brak wentylacji, nieszczelna stolarka otworów drzwiowych i okiennych oraz dach pokryty rakotwórczym azbestowym eternitem , sprawia, że latem temperatura w sali przekracza 30 0C a zimą spada poniżej 15 0C. Zagrożenie stanowią również kraty zabezpieczające okna oraz znajdujący się w sali sportowej bardzo zniszczony, zużyty parkiet. Budynek sali jest niedostosowany do aktualnych wymogów energetycznych, składa się na to: przestarzała instalacja elektryczna, brak termomodernizacji budynku, stare zużywające duże ilości energii oświetlenie. Dogodna lokalizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach sprzyja dużemu zainteresowaniu w zakresie korzystania z sali sportowej zarówno w okresie roku szkolnego jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Osoby korzystające z kompleksu otwartych boisk i siłowni zewnętrznej zgłaszają chęć korzystania z sali gimnastycznej, jednak po wejściu do obiektu rezygnują , ze względu na stan techniczny i estetykę sali. Modernizacja hali sportowej w ZSZ nr 1 w Kielcach sprawi, że młodzież chętniej będzie korzystała z zajęć pozalekcyjnych, lekcje wychowania fizycznego będą odbywały się w bezpieczniejszych i bardziej komfortowych warunkach, społeczność lokalna korzystająca w okresie letnim z zewnętrznego kompleksu sportowego w naszej sali gimnastycznej całosezonowo będzie mogła uprawiać aktywność fizyczną bez konieczności przemieszczania się z obszaru miejsca zamieszkania. Wzrost standardów zaplecza sportowego w obiekcie ZSZ nr 1 w Kielcach będzie odpowiedzią na oczekiwania klubów sportowych, stowarzyszeń, zakładów pracy zgłaszających się do naszej placówki z zapytaniem o możliwość korzystania z hali. Dodatkowy atut stanowi fakt, że obiekt pozostaje pod całodobowym dozorem pracownika szkoły, również w dni wolne od zajęć dydaktycznych co zapewni stałą możliwość korzystania z obiektu w czasie wolnym. Realizacja projektu zyskuje poparcie społeczności lokalnej, młodzieży szkolnej oraz Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Zgodnie z zapisami regulaminu KBO projekt nie spełnia zasady ogólnodostępności. Zarządzający obiektem nie będzie miał możliwości udostępnienia obiektu każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00 ponieważ w Szkole prowadzone są zajęcia lekcyjne w godzinach od 8.00 do 15.30.