IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 115

300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 590 200.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Większość kieleckich terenów zielonych znajduje się na obrzeżach miasta – śródmieście, które jest obszarem służącym i mieszkańcom wszystkich innych dzielnic i turystom ma „zieloną” ekologiczną równowagę zakłóconą. Przeważa w nim tzw. „betonowanie” ulic i podwórek, w efekcie czego brakuje powierzchni biologicznie czynnych, korytarzy ekologicznych, możliwości absorpcji do gruntu wód opadowych, powstają wyspy ciepła. Drzewa w obszarze mocno zurbanizowanym to: produkcja tlenu, magazynowanie wody, klimatyzacja, filtr oczyszczający powietrze, korzystny zdrowy mikroklimat, zapobieganie erozji nawierzchni ulic (w cieniu niszczeją wolniej) i korzystny dla psychiki mieszkańców krajobraz. Celem projektu jest obsadzenie drzewami pasów drogowych śródmiejskich ulic – około ¾ zaproponowanych miejsc to znajdujące się przy ulicach pasy zieleni, około ¼ to miejsca, w których należy rozpłytować chodnik. Proponowane miejsca: - ul. Prosta (od Wojska Polskiego do Żeromskiego) - 29 drzew (uzupełnienia w pasach zieleni po obu stronach ulicy) - ul. Jana Pawła II między Wesołą a Miodowicza (do rozpłytowania) – 15 (drzewa duże) - ul. Miodowicza: 4 do rozpłytowania (w półkolach murku oddzielającego chodnik od parkingu – drzewa duże) + 3 w pasie zieleni po drugiej stronie - ul. Wojska Polskiego między Wesołą a Prostą - 4 (do rozpłytowania – drzewa duże) - ul. Seminaryjska koło bazarów w pasach zieleni: 10 przy ulicy + 5 w drugiej linii - ul. Tarnowska od Seminaryjskiej do Zagórskiej w pasach zieleni - 5 przy ulicy + 4 w drugiej linii - ul. Kościuszki między św. Leonarda a Bodzentyńską - 12 (uzupełnienia w pasie zieleni po wschodniej stronie ulicy) - ul. Radiowa – od strony szkół: 6 w pasie zieleni + 12 do rozpłytowania; od strony siedziby Radia Kielce: 13 w pasach zieleni - śródmiejska część ul. Okrzei - pod siedzibą biblioteki: 5, na granicy chodnika i parkingu budynku Okrzei 18: 5 (do rozpłytowania), w rejonie ronda - 13 (w tym 10 do rozpłytowania) - ul. 1 Maja między Okrzei a Zagnańską - 21 (w pasach i wysepkach zieleni) - ul. Czarnowska - 20 (w pasach zieleni od strony sklepu Społem i d. kina – drzewa duże)) - ul. Panoramiczna - 5 (w pasie zieleni koło d. kina – drzewa duże) - ul. Żelazna między Sienkiewicza a Złotą: 15 do rozpłytowania po wschodniej stronie (drzewa duże) + 15 z drugiej strony ulicy w pasie zieleni - ul. Chęcińska - 25 (uzupełnienia w pasach i wyspach zieleni, w tym 2 do rozpłytowania) - ul. Planty (od Sienkiewicza do IX Wieków Kielc) - 27 (uzupełnienia w korycie rzeki) - ul. Pelca - 16 (w pasach zieleni) - ul. Leśna (przy parkingu) - 8 (do rozpłytowania – drzewa duże) - ul. Duża (u zbiegu z Czerwonego Krzyża) - 3 (do rozpłytowania – drzewa duże)


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie