IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 176

Zielone płuca Kielc

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Tworzenie obszarów zielonych na kieleckich osiedlach. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na kieleckich osiedlach (na działkach stanowiących własność gminy).

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie