IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 183

Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione!

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 300 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje nasadzenie drzew na ulicach Kielc. Zieleń przyuliczna jest kluczowa dla jakości życia mieszkańców, gdyż to właśnie z nią mieszkańcy mają możliwość obcować na co dzieć, w drodze do pracy czy szkoły.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie

UZASADNIENIE :
Informujemy, że projekt dotyczący nasadzeń drzew w pasach drogowych jest kolejnym, który został przedstawiony do weryfikacji merytorycznej. Ul. Radiowa wymieniona we wniosku została także przedstawiona w innym. Na ul. Jaworskiego i ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Orkana do granicy miasta znajdują się już nasadzenia. Natomiast ul. Orkana - jej część została objęta innym wnioskiem , MZD Kielce planuje wykonanie własnych nasadzeń w pasie rozdziału.