IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI - INWESTYCYJNE MAŁE

MI10: Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18.

LICZBA GŁOSÓW: 2766

LOKALIZACJA:
Obręb 0024, działki 415/1, 415/2, 415/3, 415/4 na terenach zielonych wokół szkoły.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

zobacz szczegóły

MI07: Międzypokoleniowe podwórze: Dyminy na start!

LICZBA GŁOSÓW: 2043

LOKALIZACJA:
Teren u zbiegu ulic Łanowej i Kalinowej przy SP23

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

MI25: Eko-mural na 300-lecie I LO

LICZBA GŁOSÓW: 1969

LOKALIZACJA:
Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej. Na ścianie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego mieszczącego się przy ulicy Ściegiennego 15 w Kielcach, działka Nr ewid. 24/10 obręb 0024

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
33000.00 zł

zobacz szczegóły

MI01: Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń

LICZBA GŁOSÓW: 1828

LOKALIZACJA:
Miejscem realizacji cyklu będzie Energetyczny Ogród Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego zlokalizowany w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, obręb: 0005

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
199000.00 zł

zobacz szczegóły

MI24: Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie

LICZBA GŁOSÓW: 1767

LOKALIZACJA:
Teren os. Na Stoku i os. Świętokrzyskiego

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

MI15: Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31.

LICZBA GŁOSÓW: 1700

LOKALIZACJA:
Kielce, Barwinek 31 25-150 Kielce Obreb: 0024; Numer działki: 1143/3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

MI22: Rowerem na okrągło! Całoroczny parking rowerowy

LICZBA GŁOSÓW: 1672

LOKALIZACJA:
DZIAŁKA NR 10, 2/6; OBR. 0023

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

MI21: Psia Łąka na KSM-ie

LICZBA GŁOSÓW: 1645

LOKALIZACJA:
Działka 335/144 obręb 0017, pomiędzy blokami nr 12 i nr 8 przy ul. Wielkopolskiej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
110000.00 zł

zobacz szczegóły

MI08: Wybieg dla psów na Ślichowicach, Przyjazne Kielce i Scyzoryk

LICZBA GŁOSÓW: 1552

LOKALIZACJA:
Działka nr 418/2 obręb 0009 w rejonie rezerwatu Ślichowice

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
160000.00 zł

zobacz szczegóły

MI34: Przyjazny Stok i Świętokrzyskie

LICZBA GŁOSÓW: 1548

LOKALIZACJA:
Teren os. Na Stoku i os. Świętokrzyskiego

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

MI04: „Z klasą na powietrzu" – budowa mini ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 28

LICZBA GŁOSÓW: 1528

LOKALIZACJA:
nr obrębu 0017; Numer działki: 1411/2 teren Adres: 25-361 Kielce ul. Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnego ogrodu)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
200000.00 zł

zobacz szczegóły

MI05: Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń oraz strefę streetworkout w osiedlu Herby-Skarpa wraz z wykonaniem oświetlenia terenu.

LICZBA GŁOSÓW: 1445

LOKALIZACJA:
Osiedle Herby-Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce, działki nr 294/17 i 294/18, obręb 0005 miasta Kielce.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

zobacz szczegóły

MI38: Psia Łąka w Parku Dygasińskiego

LICZBA GŁOSÓW: 1375

LOKALIZACJA:
Działka 276/383 i 275/276

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI:
150000.00 zł

zobacz szczegóły