IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI05

NAZWA PROJEKTU:
Modernizacja Parku im. Adolfa Dygasińskiego

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Działki nr nr 275/92, 276/392, 275/276 Obr. 0011 - WŁASNOŚĆ Gmina Kielce .

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Park zlokalizowany jest między osiedlami Bocianek i Słoneczne Wzgórze. Obecnie nawierzchnia chodników jest bardzo zniszczona, posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite powierzchnie. Wyboje, zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, czy dziecięcym. Problem stanowi też poruszanie się dla osób starszych. Park to miejsce spacerów, odpoczynku i rekreacji. W ramach projektu planowany jest remont chodnika znajdującego się w górnej części parku i przebiegający od Alei Solidarności do ulicy Szydłówek Górny, wzdłuż osiedla Słoneczne Wzgórze. Ponadto projekt przewiduje uzupełnienie oświetlenia oraz stworzenie strefy relaksu. Celem projektu jest stworzenie parku, w którym mieszkańcy będą mogli bezpiecznie się poruszać oraz wypoczywać.

OPIS DZIAŁAŃ:

Modernizacja chodnika polegać ma na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z podbudowa, szerokość chodnika 2 m, utworzenie wnęk na ławki i kosze 1,4 m. Przy schodach należy zamontować poręcze, zjazdy, ostrzegawcze płyty żółte z guzkami. Powierzchnia chodników wynosi około 1750 m2. Ponadto w ramach projektu wykonana zostanie strefa relaksu, a obiekty małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.) podlegać będą wymianie oraz uzupełnieniu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku