IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI07

NAZWA PROJEKTU:
Międzypokoleniowe podwórze: Dyminy na start!

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Teren u zbiegu ulic Łanowej i Kalinowej przy SP23

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada realizację ogólnodostępnego miejsca spotkań i kreatywnej działalności dla osób w każdym wieku na ogólnodostępnym terenie znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach. Tereny te są jedynym ogólnodostępnym miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców Dymin, Posłowic i terenów przyległych, jednak jego obecne zagospodarowanie nie sprzyja tym funkcjom. Obecny teren jest niezagospodarowany i nie spełnia żadnej funkcji integrującej mieszkańców tej części miasta, posiada jednak ogromny potencjał, aby stworzyć tam kameralne miejsce spotkań, działalności artystycznej i innych kreatywnych inicjatyw (jak teatr, kino letnie, miejsca spotkań i relaksu).

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie projektu zakłada: 1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; 2. Uporządkowanie terenu i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lub płyt „tarasowych” z miejscami odbrukowanymi na nasadzenia roślinności (pnącza i inne); 3. Wyposażenie terenu w meble, ławki, stoły, leżaki, kosze na śmieci oraz nagłośnienie; 4. Wykonanie na ścianach lub wolnostojących tablic/gablot umożliwiających pisanie, rysowanie, malowanie w różnych technikach oraz „galerii sztuki”; 4. Uzupełnienie zagospodarowania o zieleń w donicach oraz nasadzenia; 8. Wykonanie odwodnienia terenu gospodarowanego; 9. Wykonanie oświetlenia (dopuszczalnie solarnego) oraz monitoringu wizyjnego.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku