IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z05

NAZWA PROJEKTU:
Ogród relaksu! Dyminy na start!

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Teren u zbiegu ul. Kalinowej i Łanowej przy SP23

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 590 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcą przyjęto możliwość korekty założeń zadania na etapie przygotowywania koncepcji.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie projektu zakłada:
1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej;
2. Uporządkowanie terenu i wykonanie pieszych alejek z materiałów zwartych (najlepiej powierzchnie przepuszczalne jak np. kruszywa spojone żywicą polimerową);
3. Nasadzenia zieleni komponowanej złożone z dużych drzew oraz krzewów, pnączy, bylin i ziół oraz wykonanie trawnika i powierzchni z roślin okrywowych;
4. Uzupełnienie zieleni o elementy sensoryczne – koło faktur (z materiałów naturalnych), zielniki, zwierciadła, elementy dźwiękowe;
5. Ustawienie poidła dla ptaków, poidła i hotelu dla owadów;
6. Uzupełnienie zagospodarowania o elementy małej architektury – ławki, ławostoły, stoliki, kosze na śmieci oraz ażurową pergolę (z podłogą, tworzącą przedłużenie ciągu pieszego) obsadzoną roślinnością (jak w załączniku);
7. Wykonanie oświetlenia (dopuszczalnie solarnego) oraz uzupełnienie monitoringu wizyjnego (w miarę możliwości finansowych).


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku