IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI12

NAZWA PROJEKTU:
PitStop Sandomierska - parking

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: pas oddzielający pasy ruchu ul. Sandomierskiej. nr działek od 107/39 do 107/78

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 205 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Idea budowy parkingu na osiedlu „Sandomierskie” to inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców osiedla, borykających się z brakiem miejsc parkingowych. Obecnie, każde gospodarstwo domowe dysponuje pojazdem (co najmniej 1). Niedobór miejsc parkingowych stał się najważniejszym problemem mieszkańców KSM, wpływającym bezpośrednio na atrakcyjność i komfort mieszkania w tej części miasta. Realizacja ww. inwestycji: • spowoduje zapewnienie komfortu dla kierowców, dostęp do miejsc parkingowych, ułatwiania poruszania się po mieście i zapewnia wygodę kierowcom. Zwłaszcza w przypadku, gdy chcą odwiedzić określone miejsca, takie jak sklepy, restauracje czy biura. • Ułatwienie przepływu ruchu – brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych prowadzi do parkowania pojazdów w niedozwolonych miejscach, co powoduje zagrożenie dla pieszych i uczestników ruchu drogowego • Poprawa jakości życia – brak miejsc parkingowych w okolicy, gdzie skupiają się sklepy, restauracje, może prowadzić do spadku atrakcyjności dla potencjalnych klientów i inwestorów. Dostępność miejsc parkingowych może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej tej części. • Redukcja emisji spalin w centrum miasta, zachęcanie do parkowania swoich pojazdów na wyznaczonych miejscach a nie chodnikach. Dodatkowo wskazane miejsce realizacji inwestycji jest na terenie miejskim i oddziela pasy ul. Sandomierskiej, lokalizacja jest niezagospodarowana i wydaje się właściwa dla przygotowania parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta Kielce i przyjezdnych. Budowa parkingu wymaga niewielkiej korekty ruchu drogowego, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom inwestycji i nie wpływa na płynne korzystanie z ulicy przez uczestników ruchu drogowego zarówno w stronę centrum miasta jak i w stronę Cedzyny.

OPIS DZIAŁAŃ:

Cel: budowa parkingu – minimum 70 miejsc parkingowych


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku