IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z04

NAZWA PROJEKTU:
Zielone miasto w Twoim sąsiedztwie: 100 drzew, 250 krzewów i/lub żywopłotów, 500 pnączy.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obszar całego miasta, w tym np. obręb 0016, działki nr 15/5, 41/76, 41/35, 41/37, 41/39 i in.

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 300 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Kielce były niegdyś bardzo zielonym miastem, ale teraz zaczynają bardziej przypominać betonową pustynię. Jeśli już są sadzone jakieś drzewa to często są to niewielkie, karłowate odmiany, które nie dorastają do pokaźnych rozmiarów, bardziej przypominające „krzewy na patyku”, a my chcemy dużych, tlenodajnych drzew, aby Kielce znowu mogły tonąć w bujnej zieleni, jak niegdyś i być wolne od miejskiego smogu. Dlatego chcielibyśmy, aby posadzono: 100 szt. drzew, 250 (szt./mb) dużych krzewów (soliterowych) i/lub żywopłotów (gdyż wyłapują one smog samochodowy oraz pyły, są schronieniem dla fauny i nie trzeba pod nimi kosić trawy), a także 500 szt. pnączy (zwłaszcza na ogrodzeniach lub pod drzewami, stanowiące naturalny filtr oczyszczający powietrze. Drzewa, krzewy/żywopłoty i pnącza mogą być sadzone zarówno w parkach, skwerach, nieużytkach, wokół samorządowych (kieleckich) instytucji i obiektów i in.). Drzewa pełnią wiele ważnych ról w mieście - produkują tlen, zatrzymują wodę, pyły unoszące się w powietrzu, redukują hałas, latem zmniejszają upał, dają schronienie w czasie deszczu, pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi, dają dom i pożywienie zwierzętom. Zieleń poprawia warunki życia w mieście. Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Kielc w tym osoby z niepełnosprawnością. Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko naturalne i jakość powietrza w mieście - oddychanie czystszym powietrzem (tlenem), obniżona słyszalność poziomu hałasu, zwłaszcza przez osoby niewidzące, niesłyszące lub słabo słyszące, schronienie w czasie deszczu i upału, lepsze samopoczucie, korzystanie przez mieszkańców z zaoszczędzonych zasobów wodnych. Projekt wpisuje się tym samym w programy: walki ze smogiem, małej retencji oraz plan adaptacji Miasta Kielce do zmian klimatu do roku 2030. Ograniczanie kosztów w zakresie zieleni - w dobie ocieplania się klimatu i coraz częstszych susz - zawsze pociąga za sobą ogromne koszty dla miast, począwszy od tych ekonomicznych, przez środowiskowe, na społecznych kończąc. Dlatego oszczędzanie na zieleni to błędna droga, a inwestycja w zieleń po prostu się opłaca! Bo co zostawimy przyszłym pokoleniom?

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykaz elementów projektu : 1. Drzewa 100 szt. 2. Krzewy soliterowe /żywopłot (zaleca się proporcje: ok. 50/50%) (w tym bluszcz zielony na całym ogrodzeniu dworca autobusowego od str. ul. Gosiewskiego i 1 Maja, na co ZTM wyraził zgodę) Proponowane gatunki drzew do nasadzeń 1. brzoza brodawkowata (Betula pendula) 2. buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 3. dąb szypułkowy (Quercus robur) 4. głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxycantha) 5. grab zwyczajny (Carpinus betulus) 6. jarząb szwedzki (Sorbus scandica) 7. jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 8. klon pospolity (Acer platanoides) 9. lipa drobnolistna (Tilia cordata) 10. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) 11. olsza czarna (Alnus glutinosa) 12. topola biała (Populus alba) 13. wiąz pospolity (Ulmus campestris) 14. wierzba biała (Salix alba) 15. wierzba iwa (Salix caprea) 16. wierzba krucha (Salix fragilis) 17. patan klonolistny (Platanus acerifolia) 18. kasztanowiec (Aesculus L.) 19. miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) Zaleca się sadzenie drzew dorastających do pokaźnych rozmiarów (ponad 20 m), a nie karłowatych. Każde drzewo zostanie oznaczone etykietą z napisem, że zostało posadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego, wraz ze wskazaniem roku posadzenia i gatunku tego drzewa. Wybór gatunków i lokalizacji drzew będzie konsultowany z Wnioskodawcą projektu w trakcie realizacji zadania.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku