IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI06

NAZWA PROJEKTU:
Malików (PS 18) + Dąbrowa + Białogon - 3 siłownie pod chmurką w otoczeniu zieleni na kieleckich peryferiach.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Malików: Przedszkole nr 18 (dz. nr 694/4, ob. 08); Dąbrowa: ul. Wincentego z Kielc (dz. nr 2464, ob. 07); Białogon: ul. Siedmiu Źródeł (dz. nr 84, ob. 20).

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznych na trzech kieleckich peryferiach: Malików, Dąbrowa i Białogon. Każda lokalizacja będzie składała się z zestawu urządzeń do ćwiczeń (min. 6 urządzeń do ćwiczeń siłowych na macie przerostowej ze żwirem), min. 2 ławek z podłokietnikami, 1 kosza na śmieci segregowane, min. 10 drzew ustalonych z wnioskodawcą, 1 stojak rowerowego z zamocowaną miską na wodę dla zwierząt oraz 1 tablicy, tj. regulaminu korzystania z siłowni. Instrukcja użytkowania danego urządzenia do ćwiczeń powinna znajdować się na każdym z nich. Szczegółowa lokalizacja siłowni oraz wybór zestawu urządzeń zostanie skonsultowany z wnioskodawcą na etapie realizacji. Celem projektu jest poprawa aktywności i polepszenie stanu zdrowia fizycznego (rehabilitacja) i psychicznego (redukcja stresu) mieszkańców Kielce, a w szczególności Malikowa, Dąbrowy i Białogonu. Projekt wpisuje się w program „Peryferia” – podniesienie standardów zamieszkiwania na kieleckich peryferiach. Z siłowni będą mogły korzystać zarówno rodziny z dziećmi, osoby samotnie wychowujące dzieci, single i singielki, młodzież, jak i seniorzy. Peryferia trzymają się razem, bo wspólnie jest szansa na wygraną!

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykaz elementów projektu: 1. Zestaw 6 szt. urządzeń do ćwiczeń na macie przerostowej ze żwirem wraz z posadowieniem x 3 lokalizacje (18 szt.), 2. Ławki wraz z posadowieniem – 2 szt. x 3 lokalizacje (6 szt.), 3. Kosz do segregacji wraz z posadowieniem – 1 szt. x 3 lokalizacje (3 szt.), 4. Stojak rowerowy z zamocowaną miską dla zwierząt na wodę wraz z posadowieniem – 1 kpl. x 3 lokalizacje (3 kpl.), 5. Drzewa wraz z wsadzeniem - 10 szt. x 3 lokalizacje (30 szt.), 6. Tablica z regulaminem korzystania z urządzeń wraz z montażem – 1 szt. x 3 lokalizacje (3 szt.), 7. Wyrównanie terenu w miejscu instalacji sprzętów.