IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI15

NAZWA PROJEKTU:
Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Kielce, Barwinek 31 25-150 Kielce Obreb: 0024; Numer działki: 1143/3

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada stworzenie dwóch stref relaksu, będącej uzupełnieniem dotychczasowej infrastruktury wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Barwinku. Strefa pierwsza zlokalizowana zostanie przy boisku do koszykówki, oraz piłki ręcznej, które oddzielone będą od planowanej strefy piłkochwytem. Strefa zostanie wyposażona w: -altanę ze stołem i siedziskami; -hamaki; -leżaki; -stolik do gry w szachy i chińczyka z siedziskami; -urządzenie do gry w papier, kamień, nożyce; -panel edukacyjny Kółko i krzyżyk; -tablicę regulaminową; -kosze na śmieci; - ławka solarna; -piłkochwyty zabezpieczające od strony boiska do piłki ręcznej. Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu w której mieszkańcy Barwinka i okolicznych osiedli, a także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kielcach będą mogli swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu. Zgłaszany projekt jest działaniem mających na celu zapewnienie spokojnego i jeszcze bardziej bezpiecznego miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu w połączeniu z funkcjonalną infrastrukturą. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na mieszkańców Kielc. Strefa druga wypoczynkowa powstałaby w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. "Wyspy radości" (placu manewrowego) - miejsca chętnie uczęszczanego przez rodziców z dziećmi, które szkolą swoje umiejętności jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze, w pobliżu boisk szkolnych. Jest to zarazem miejsce integracji i spotkań lokalnej społeczności - brakuje jednak przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby wygodnie usiąść i wypocząć. Byłaby to również doskonała propozycja dla uczniów szkoły, którzy w trakcie przerw między zajęciami lekcyjnymi mogliby w bezpiecznej przestrzeni, na terenie szkoły, złapać oddech na świeżym powietrzu. Z nowego miejsca z pewnością chętnie korzystaliby także czytelnicy funkcjonującej w budynku szkoły filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Strefa, podobnie jak wszystkie pozostałe elementy zewnętrzne kompleksu szkolnego, byłaby ogólnodostępna dla mieszkańców Kielc.

OPIS DZIAŁAŃ:

Strefa pierwsza przewiduje m.in. montaż elementów małej architektury tj. altanę ze stołem i siedziskami, trzy hamaki, cztery leżaki betonowe, stolik do gry w szachy i chińczyka z siedziskami, urządzenie do gry w „Papier, kamień, nożyce”, panel edukacyjny” Kółko i krzyżyk”, tablicę regulaminową, dwa kosze na śmieci, piłkochwyty zabezpieczające od strony boiska do piłki ręcznej. Obecnie teren nie jest do końca zagospodarowany, a dzięki realizacji zadania mieszkańcy pobliskich bloków zyskają nowe atrakcyjne miejsce na relaks oraz spotkania ze znajomymi, czy sąsiadami. Strefa druga wypoczynkowa zakłada instalację obiektów małej architektury, z uzupełnieniem roślinności i pełnym poszanowaniem dla istniejącej już zieleni. Strefa mogłaby powstać obok głównego wejścia na teren szkoły (od strony bloku nr 3), na płaskiej powierzchni. Jej kontynuację mogłaby stanowić przestrzeń na wzniesieniu, nad murkiem wzdłuż drogi prowadzącej do placówki szkolnej. Przykładowe elementy strefy – leżaki, ławki, kwietniki, donice, na wzór funkcjonującego od lat na Rynku miejskiego salonu. Wskazane byłoby wykonanie estetycznego projektu przez architekta krajobrazu.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku