IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI10

NAZWA PROJEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obręb 0017, działki 723/3, 723/4, ul. Kujawska 18, teren Szkoły Podstawowej nr 24,

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zakres projektu obejmuje stworzenie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową oraz urządzeń do „street workout” dla aktywnych mieszkańców Kielc, osób amatorsko uprawiających sporty: siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę oraz aktywność fizyczną polegającą na wykorzystaniu urządzeń „street workout”. Projekt przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Kielc przede wszystkim mieszkańcom Osiedla KSM, które jako jedne z nielicznych osiedli z Kielc nie posiadają zagospodarowanego terenu rekreacyjno-sportowego, oraz uczniów pobliskich szkół ( SP 13, SP 28, ZSPS) oraz mieszkańców Kielc. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym i sportowym oraz zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. Teren rekreacyjno-sportowy przeznaczony dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek przyczyni się do zwiększenia kondycji osób ćwiczących. Realizacja projektu poprawi samopoczucie i kondycję fizyczną mieszkańców oraz zaktywizuje mieszkańców zarówno młodych, jaki starszych do wspólnych działań. Ponadto zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka). W okolicy brak jest ogólnodostępnych obiektów sportowych, na których mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Nie do przecenienia jest fakt, iż tego typu infrastruktura ma bardzo duży wpływ na integrację mieszkańców poprzez wspólną organizację międzysąsiedzkich rozgrywek czy zawodów sportowych. W ramach zadania konieczne jest wykonanie projektu obiektu a następnie wybór wykonawców i realizacja inwestycji. Istotne jest by obiekt zawierał sprzęt sportowy odporny na potencjalną dewastację. Uzasadnienie: Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, stąd pomysł na budowę boiska wielofunkcyjnego.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace: 1) Wykonanie projektu, 2) budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową z wymalowanymi liniami boisk: piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, 3) wyposażenie boisk (kosze do streetball, słupki do siatkówki bramki do piłki ręcznej 4) Wykonanie strefy „street workaut”, 5) Wykonanie piłkochwytów, 6) Montaż ogrodzenia.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku