IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI07

NAZWA PROJEKTU:
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obręb 10109, nr działki 668/5 i 668/6 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 16

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 390 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W obecnym stanie Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach dysponuje zaledwie kilkoma miejscami parkingowymi z boku budynku szkoły, które nie pokrywają potrzeb pracowników szkoły. Szkoła liczy około 900 uczniów i 150 przedszkolaków oraz ok. 150 pracowników. W chwili obecnej w godzinach porannych i każdej godzinie począwszy od godziny 7.30 przed szkołą jest prawdziwe oblężenie pojazdów-przyjeżdża na raz +/- 50 samochodów, każdy stara się gdzieś zaparkować i odprowadzić dziecko do szkoły lub odebrać dziecko ze szkoły, a to chwilę trwa. Taki stan powoduje, że ulica robi się nieprzejezdna, rodzice uczniów i przedszkolaków oraz pracownicy szkoły zajmują już i tak niewielką ilość miejsc parkingowych i postojowych dostępną dla mieszkańców okolicznych domów, bloków i MOPR. Brak wolnych miejsc doprowadza do sytuacji, w których pojazdy pozostawiane są w miejscach niedozwolonych, powodujących utrudnienia ruchu lub wręcz zagrażających bezpieczeństwu innych potrzeb, np. brak widoczności na przejściu dla pieszych. Budowa nowych miejsc parkingowych oraz modernizacja istniejącego parkingu wpłynie znacznie na poprawę komfortu rodziców przywożących dzieci do szkoły, mieszkańców okolicznych domów i bloków oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa ogólnodostępnego parkingu ( około 15 miejsc, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej ) na działkach gminnych 668/5 i 668/6 przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach, 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 16. Inwestycja obejmie wymianę nawierzchni istniejącej drogi, chodnika i oświetlenia, dobudowę nowych miejsc postojowych. Zadanie obejmuje również niwelację terenu i zagospodarowanie istniejącej zieleni.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 5 do wniosku