IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI06

NAZWA PROJEKTU:
Parking wielostanowiskowy przy boisku piłkarskim na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 wraz z chodnikiem prowadzącym do hali sportowej

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Plac pomiędzy boiskiem piłkarskim a budynkiem przy ul. Jaworskiego 26

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 600 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych i autokarów przy boisku piłkarskim przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w centrum Osiedla Świętokrzyskiego na działkach będących własnością Gminy Kielce nr ewidencyjny: 869/31, 869/23, 869/24, 869/25, 869/22 i 869/8 wraz z chodnikiem prowadzącym do hali sportowej zapewnią obsługę imprez sportowych, pracowników i interesantów instytucji i stowarzyszeń znajdujących się w budynku byłej szkoły oraz - w godzinach wieczornych - miejsca parkingowe dla mieszkańców okolicznych budynków wielorodzinnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze”. Boisko piłkarskie i budynek dawnej szkoły zlokalizowane są wewnątrz Osiedla Świętokrzyskiego i z uwagi na brak połączenia z drogami publicznymi korzysta wyłącznie z dróg będących w zarządzie oraz utrzymaniu Spółdzielni. Podczas organizowanych imprez i zawodów sportowych na obiektach boiska piłkarskiego ich uczestnicy, oraz osoby korzystające z oferty instytucji i stowarzyszeń zlokalizowanych w budynku dawnej szkoły spoza osiedla przyjeżdżający samochodami osobowymi oraz autokarami dezorganizują i utrudniają korzystanie mieszkańcom z ulic i parkingów Spółdzielni. Samochody i autokary uczestników parkując na wyłączonej z ruchu części ul. Daszyńskiego, boiskach i trawnikach niszczą chodniki oraz dewastują tereny zielone Spółdzielni. Ponadto stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników pieszych korzystających z deptaka na ul. Daszyńskiego. Budowa takiego obiektu znakomicie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników boiska i budynku dawnej szkoły oraz mieszkańców Osiedla Świętokrzyskiego.

OPIS DZIAŁAŃ:

Skorygowano koszt wykonania zadania z uwagi na konieczność wykonania robót ziemnych, budowę krawężników ulicznych oraz dróg manewrowych zapewniających dostęp do miejsc parkingowych.