IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI10

NAZWA PROJEKTU:
Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Obręb 0024, działki 415/1, 415/2, 415/3, 415/4 na terenach zielonych wokół szkoły.

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach posiada niewykorzystane w pełni rozległe tereny zielone. Kształcący się w naszej szkole przyszli hotelarze czy specjaliści ds. usług turystycznych wiedzą jak dużą rolę w życiu człowieka odgrywa rekreacja. Aktywny odpoczynek wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. Przebywanie pośród bujnej zieleni uspokaja i wpływa pozytywnie na nastrój. Tereny zielone wokół szkoły są często uczęszczane przez uczącą się młodzież, a także okolicznych mieszkańców dla których są atrakcyjnym miejscem relaksu po pracy. Teren o którym mowa można uatrakcyjnić poprzez montaż siłowni na świeżym powietrzu z urządzeniami dostosowanymi dla różnych grup wiekowych i stopnia kondycji fizycznej. Teren sportowy i rekreacyjny wokół szkoły jest dozorowany i ogólnodostępny przez cały rok kalendarzowy w godzinach 6:00 – 22:00. Tereny sportowe i rekreacyjne znajdują się na ogrodzonym terenie szkoły, bezpiecznym dla dzieci, młodzieży oraz okolicznych mieszkańców. Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej z przynajmniej 10 różnorodnymi urządzeniami do ćwiczeń oraz montaż ławeczek wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych UZASADNIENIE PROJEKTU. Obecna Infrastruktura rekreacyjna wokół szkoły nie pozwala w pełni na propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży i osób dorosłych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia uatrakcyjni istniejącą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną młodzieży oraz mieszkańcom m.in. Barwinka, os. Jana Kochanowskiego i pobliskich ulic, przyczyni się do spędzania przez nich większej ilości wolnego czasu na powietrzu, w atrakcyjnych zielonych terenach wokół szkoły. Przedsięwzięcie pozwoli na upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności szkolnej, oraz okolicznych mieszkańców, klubów i stowarzyszeń sportowych również tych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. W budynku szkoły odbywają się zajęcia dla niepełnosprawnych Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji START, budowa siłowni zewnętrznej wzbogaci ofertę również dla takich osób. Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i może przyczynić się do rozwinięcia dobrych relacji pomiędzy społecznością szkolną a okolicznymi mieszkańcami.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące działania: 1. Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z minimum 10 różnych urządzeń dostosowanych dla różnych grup wiekowych i o różnej kondycji fizycznej wraz z ewentualnym przygotowaniem nawierzchni. 2. Montaż ławeczek i koszy na śmieci wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych 3. Montaż tablic informacyjnych z regulaminami i instrukcjami użytkowania oraz z planem terenów rekreacyjnych.