IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI09

NAZWA PROJEKTU:
Budowa wielofunkcyjnych boisk do sportów plażowych: Piłka ręczna, Piłka siatkowa, Badminton, Beach Soccer, Frisbe

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: obręb 0015 nr działki 554/1,555 ul. Jagiellońska 90,

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu na działce Miasta Kielce mający na celu utworzenie ogólnodostępnych, bezpiecznych boisk do sportów plażowych. Rozpatrywany teren znajduje się przy Zespole Szkół nr 2 ul. Jagiellońska 90, w pobliżu "Boiska Orlik". Miasto Kielce jest coraz bardziej zabudowywane, a mieszkańcom brakuje ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, dlatego rewitalizacja rozpatrywanego terenu ma tak ogromne znaczenie. Boiska plażowe to wspaniała inwestycja w przyszłość. Gry zespołowe integrują, uczą organizacji, poszanowania zasad i świetnie rozwijają sprawność fizyczną. Boiska te stanowiłyby zachęcające miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla każdego. Projekt ma charakter ogólnodostępny, boiska będą wykorzystywane przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w godzinach pracy placówki tj. od 7.00 do 22.00. Realizacja zadania poszerzy atrakcyjność oferty sportowej przyległej placówki.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wymiana istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik, budowa boisk do piłki plażowej w miejscu istniejącego boiska poliuretanowego, budowa bieżni poliuretanowej, strefy street workout, budowę skoczni w dal, poprawę istniejącego i rozbudowę oświetlenia LED, monitoring


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku