IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N14

NAZWA PROJEKTU:
Szkółka dla psów "Twój przyjaciel pies"

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: teren trawiasty, ogrodzony, na granicach Miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 29 600.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Twój przyjaciel pies. Projekt ma na celu edukację właścicieli czworonogów i ich pupili w zakresie zrozumienia potrzeb psów i ich zachowań. Często można obserwować niewłaściwe podejście właścicieli i niezrozumienie sygnałów wysyłanych przez zwierzę, co wpływa na zaburzenie więzi między nimi. Celem projektu powinna być edukacja właścicieli psów w zakresie umiejętności i podstawowych komend w zakresie posłuszeństwa. Dlatego spotkania z behawiorystą, wykłady, ćwiczenia grupowe i spacery socjalizacyjne są niezbędnym etapem dla każdego posiadacza psa. Pozwoli to unikać sytuacji w której przez problemy wychowawcze często wynikające z niezrozumienia przekazu psa, zwierzęta oddawane są do schroniska.

OPIS DZIAŁAŃ:

Spotkania podzielone zostaną na różne sekcje. W ramach szkółki odbywać się będą warsztaty, spacery socjalizacyjne, konsultacje indywidualne oraz sesje wykładowe. Każda cześć zostanie dopasowana do potrzeb grupy. Cały projekt obejmuje czas pół roku- w tym czasie w spotkaniach weźmie udział około 40 osób i ich czworonogów.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku