IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI17

NAZWA PROJEKTU:
Rozbudowa miejsc parkingowych

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: 420/10; 420/24

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 345 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Rozbudowa miejsc parkingowych ze względu na deficyt miejsc postojowych.

OPIS DZIAŁAŃ:

Niwelacja istniejącego terenu pomiędzy ul. J. B. Pucha 13 a chodnikiem wzdłuż tej ulicy. Korytowanie, przebudowa chodnika, oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie lub przebudowa sieci podziemnych. Przygotowanie podłoża pod ułożenie elementów stanowiących miejsca parkingowe np. krawężniki, kostka brukowa lub płyty ażurowe. Zabezpieczenie skarpy. Roboty wykończeniowe.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku