IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI15

NAZWA PROJEKTU:
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: teren Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach ul. Majora Jurija Gagarina 3

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 250 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt ma na celu poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej zlokalizowanej przy kieleckim rezerwacie przyrody „Kadzielnia” do którego przylega teren Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach. Planowany kompleks składać się będzie np. z boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną i w piłkę koszykową oraz bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, które będą służyły zarówno dzieciom i młodzieży szkolnej jak również mieszkańcom pobliskich dzielnic. Projektowana infrastruktura sportowa wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły, umożliwi prowadzenie urozmaiconych, atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć kultury fizycznej niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Efektywnie i nowocześnie zagospodarowany plac szkolny pozytywnie wpłynie nie tylko na komfort dzieci i młodzieży ale również przyczyni się do rozwoju lokalnego środowiska poprzez propagowanie prozdrowotnego stylu życia. Planujemy również ich wykorzystywane do przeprowadzania imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym tj.: festyny, zawody sportowe. Boiska będą miejscem aktywności sportowej w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

OPIS DZIAŁAŃ:

Obecna infrastruktura sportowa szkoły opiera się na betonowym boisku szkolnym wyposażonym w dwie metalowe bramki. Teren szkolnego placu choć modernizowany daleki jest od nowoczesności i stanowi barierę dla rozwoju wielodziedzinowości aktywności sportowej. Budowa kompleksu sportowego do gry np. w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, piłkę ręczną lub piłkę koszykową o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem, monitoringiem, oraz niezbędnym wyposażeniem tj. np.: zestawem piłki koszykowej, bramkami do piłki ręcznej oraz piłkochwytami. Również aktualny stan bieżni szkolnej nie pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży, które są niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju dlatego też w ramach niniejszego projektu wykonanie 60 metrowej bieżni. W pobliżu zostaną zamontowane: ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Kompleks sportowy będzie służył wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Planujemy stworzyć bezpieczny, sportowy teren z dodatkowym oświetleniem i zabezpieczeniem w postaci monitoringu wizyjnego dla zwiększenia komfortu korzystania z obiektów w godzinach popołudniowych i wieczornych po zakończeniu pracy szkoły.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 5 do wniosku