IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI13

NAZWA PROJEKTU:
"Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: obręb 0016 działki nr: 306/12, 306/16, 306/17

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 170 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wyposażenie będzie służyć rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu poprzez stosowanie aktywnych form zabawy użytkowników, w tym ze specjalnymi potrzebami. Teren, na którym zlokalizowany będzie plac zabaw jest ogólnodostępny. Istniejący plac zabaw i siłownia służy już ponad 3 lata i cieszy się niezwykła popularnością. Stąd też pomysł na uatrakcyjnienie terenu. Plac zabaw to jedno z najbardziej lubianych miejsc do zabawy i spędzania czasu w szkole przez dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III oraz mieszkańców Kielc, którzy szczególnie popołudniami przez wiele miesięcy w roku spędzają na nim wiele czasu. Plac zabaw znajduje się na terenie zielonym ogrodu szkolnego obok boisk szkolnych. Jest więc usytuowany w bardzo malowniczym terenie, pośród zieleni i z dala od ruchu drogowego. Korzystają z niego młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci i ich rodzice mieszkający nie tylko w centrum naszego miasta. Teren ogrodu i boiska są ogólnodostępne. Rozbudowa rekreacyjnego placu zabaw pozytywnie wpłynie na poprawę warunków do odpoczynku, rozwoju fizycznego i zabawy nie tylko najmłodszych dzieci ze szkoły, ale i mieszkańców całego miasta Kielce. Wspólnie możemy sprawić, aby centrum naszego miasta było lepszym i piękniejszym miejscem do codziennego życia. Wnioskujemy o plac zabaw jak we wniosku. W przypadku wyboru projektu przez mieszkańców ostateczny dobór rozwiązań technologicznych będzie mógł podlegać modyfikacji w porozumieniu z wnioskodawcą i z użytkownikiem obiektu

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt przewiduje rozbudowę rekreacyjnego placu zabaw przy SP nr 12 w Kielcach o kolejne urządzenia do zabawy i rozwoju fizycznego dla dzieci i ich opiekunów, a także wykonanie ścieżki sensoryczno-muzycznej. W ramach projektu pojawią się nowe sprzęty służące do zabawy: zestaw sprawnościowy "Poligon", bocianie gniazdo, huśtawka równoważnia, huśtawka sprężynowa, ścieżka sensoryczno-muzyczna, trampoliny ziemne. Sensoryczno-muzyczna ścieżka, która jest nowatorską metodą edukacyjną również pozwoli przyjemnie spędzić czas dzięki instrumentom przeznaczonym do samodzielnego grania przez dzieci. Zabawa na przedmiotowych instrumentach polecana jest także dla dzieci leczonych w ramach hortiterapii (metoda terapeutyczna, pozwalająca rozwijać intelekt, modyfikować samopoczucie oraz zwiększać sprawność motoryczną u osób z zaburzeniami ruchowymi i psychicznymi). Do huśtawki typu bocianie gniazdo/podwójna huśtawka z 1 siedziskiem dla osoby niepełnosprawnej będzie prowadził chodnik, aby mogli z niej korzystać również użytkownicy niepełnosprawni ruchowo/na wózkach. Ten rodzaj urządzenia pozwoli pogodzić potrzeby dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z wymogami bezpieczeństwa, bez wykluczania żadnych dzieci. Huśtawka umożliwi zabawę i rehabilitację, a swobodny dostęp pozwoli przełamać powstałe w przestrzeni bariery. Będzie służyć wszystkim, którzy będą chcieli spędzić czas na powietrzu. W ramach projektu planuje się również stworzenie ścieżki edukacyjnej EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ, która będzie miała na celu zapoznanie mieszkańców, a w szczególności tych najmłodszych z przyrodą. Obok ścieżki edukacyjnej będzie chodnik tak, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie się poruszać na wózkach, a także ławeczka z oparciem. Przewiduje się tablice informujące o tym co wyróżnia oraz tworzy niezaprzeczalnie atmosferę naszego regionu tj.: jak powstało Miasto Kielce, mapę lokalizacji, pomniki przyrody, postaci i wydarzenia związane z miastem, w tym Józef Piłsudski i tradycje legionowe, odzyskanie niepodległości, pomniki i tablice poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II, miejsca pamięci związane z II wojną światową, miejsca pamięci poświęcone T. Kościuszce, związane z insurekcją, wydarzenia związane z powstaniami i zrywami patriotycznymi, związane z ludźmi kultury, nauki, z edukacją, żydowskie miejsca pamięci. Zdjęcia na tablicach zostaną pozyskane z Muzeum Historii Kielc oraz z oficjalnej strony Urzędu Miasta Kielce. Ponadto posadzona zostanie zieleń (krzewy ozdobne), zamontowane zostaną dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna o realizacji z budżetu obywatelskiego. Plac zabaw wskazany w projekcie jest miejscem bardzo eksploatowanym i cieszącym się dużą popularnością wśród mieszkańców Kielc. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowany zostanie do warunków otoczenia. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt służący do zabaw dla dzieci zostanie zamontowany na nawierzchnia z maty przerostowej, która charakteryzuje się trwałością, dużą estetyką, zapewnia ochronę przed urazami w czasie ewentualnego upadku, zapobiega urazom w czasie upadku podczas korzystania z placu zabaw oraz zapewnia doskonałą przyczepność podczas biegania.