IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI05

NAZWA PROJEKTU:
Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń oraz strefę streetworkout w osiedlu Herby-Skarpa wraz z wykonaniem oświetlenia terenu.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Osiedle Herby-Skarpa, strefa pośrednia miasta Kielce, działki nr 294/17 i 294/18, obręb 0005 miasta Kielce.

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Na terenie Osiedla Herby w sąsiedztwie szkoły znajduje się 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach RSM „Armatury” w Kielcach, budynki administrowane przez innych zarządców oraz domki jednorodzinne. Brakuje miejsca zabaw dla dzieci i dorastającej młodzieży. Rozbudowa placu zabaw na działkach nr 294/17 i 294/18 stworzyłaby atrakcyjne miejsce do spędzania czasu dla wszystkich dzieci

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt zakłada rozbudowę placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń i strefę streetworkout wraz z oświetleniem. Zakres obejmuje wykonanie projektu, zakup i montaż urządzeń takich jak np.: narciarz/orbitrek, odwodziciel/pajacyk, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, streetworkout - montowany jako zestaw lub pojedynczo - składający się z drabinki, drążka typu zygzak, drążka krótkiego, dwóch równoległych długich drążków oraz drążka z uchwytami (urządzenia te umożliwią trening z wykorzystaniem masy własnego ciała), wykonanie nawierzchni bezpiecznej np. z mat przerostowych, montaż ławek, oświetlenia.