IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI14

NAZWA PROJEKTU:
Budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ulicy Kryształowej na działkach nr 433/8, 433/27, 433/28 oraz doprowadzenie do nich chodnika na działkach 433/29, 433/9.

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Osiedle Podkarczówka, strefa pośrednia miasta Kielce. Lokalizacja ul. Kryształowa – południowa krawędź ulicy na działkach 433/8, 433/27, 433/28, 433/29, 433/9 obręb 0021 miasta Kielce

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W porze dziennej brak jest miejsc postojowych w obrębie pawilonów przy ul. Kryształowej. Mieszkańcy mają ograniczoną możliwość załatwienia spraw w tym rejonie.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania miejsc parkingowych (tj. piasek, kruszywo, kostka brukowa), ułożenie kostki brukowej.