IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI11

NAZWA PROJEKTU:
Miejsce spotkań i zabaw - Razem dla Kielc

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: działka nr ewid. 61 obręb 0022

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 300 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

rozbudowa infrastruktury zabawowej m.in duży zestaw zabawowy, ścianka wspinaczkowa / kopuła wspinaczkowa, huśtawki, ścianki do zdjęć, ścieżka zdrowia, urządzenie zabawowe edukacyjne, urządzenia zabawowe dla osób niepełnosprawnych, poprawa infrastruktury wypoczynkowej m.in. odnowienie ławek i dostawienie nowych, wymiana i dostawienie nowych koszy na śmieci, budowa altanki, dostawa stacji naprawy dla rowerów

OPIS DZIAŁAŃ:

rozbudowa infrastruktury zabawowej m.in duży zestaw zabawowy, ścianka wspinaczkowa / kopuła wspinaczkowa, huśtawki, ścianki do zdjęć, ścieżka zdrowia, urządzenie zabawowe edukacyjne, urządzenia zabawowe dla osób niepełnosprawnych, poprawa infrastruktury wypoczynkowej m.in. odnowienie ławek i dostawienie nowych, wymiana i dostawienie nowych koszy na śmieci, budowa altanki, dostawa stacji naprawy dla rowerów