IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N13

NAZWA PROJEKTU:
„Rodzinny piknik na trawie” – osiedle Jagiellońskie – (dmuchana zjeżdżalnia, występy taneczne, pokazy, gry i zabawy, wata cukrowa, bańki mydlane, konkursy, występy karate).

OSTATECZNA LOKALIZACJA ZADANIA: Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na działce Ew. nr 319/185 i 319/160 obręb 0015 miasta Kielce na boisku przy ul. Szkolna 33 (BOISKO ASFALTOWE).

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Rodzinny piknik będzie kierowany do wszystkich mieszkańców osiedla Jagiellońskie i całych Kielc. Podczas pikniku będzie sporo atrakcji. Odbędą się gry i zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami nie tylko dla młodszych, ale również ich rodziców. Pojawią się zespoły taneczne, które zaprezentują swoje umiejętności. Odbędzie się także pokaz karate. Podczas festynu będą pracować profesjonalni animatorzy oraz będą wolontariusze z RSM „Armatury”. Celem nadrzędnym festynu będzie integracja społeczności lokalnej osiedla. Zawiązanie nowych znajomości wśród mieszkańców.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zorganizowanie kilkugodzinnego pikniku rodzinnego na Osiedlu Jagiellońskie, zorganizowanie występów, pokazów, dmuchana zjeżdżalnia, poczęstunek, wata cukrowa, bańki mydlane, konkursy dla dzieci i ich rodziców, piknik będzie poprowadzony przez profesjonalnych animatorów.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku